1956-1977 Hymo förvärvar sina första exportagenter 1961. Dotterbolagen är huvudsakligen säljbolag. Dotterbolaget Hymo Lift Ltd grundas i Storbritannien 1967. I början av 1970-talet inleds viss tillverkning där. 1994 byter företaget namn till Hymo Limited. Hymo SA grundas i Frankrike 1976.

1978-1991 Hymo GmbH startar upp i Tyskland 1988. Hymo SA flyttar från Paris till Lyon 1991.

1992-2000 Dotterbolagen är främst fokuserade på att sälja standardprodukter och anpassade produkter. Moderbolaget bedriver även betydande katalogförsäljning till företag som Manutan (Frankrike), Logistep (Finland) och Gigant (Sverige). 1997 utvecklas produktutbudet med introducerandet av de nya lyftbordsserierna Optima och Maxima.

2000-2006 Hymo AB är nu ett dotterbolag till Marco Group AB. Att tillhöra denna grupp ger synergieffekter för inköp och för breddandet av produktutbudet, och lönsamheten förbättras.

2006 – Hymo-gruppens företag fortsätter vinna marknadsandelar inom såväl standardprodukter som specialanpassade lösningar. Moderbolagets katalogförsäljning ökar, och Hymo-produkter finns nu representerade i ett 30-tal europeiska säljkanaler.

2018 – Hymo förvärvades av Southworth Group och blev en del av Vertical Positioning Group.