blank

AGV

Biltillverkares anläggningar använder förarlösa, batteridrivna automatiska...

blank

Luftfrakt

Behovet av kvalitet, effektivitet och framför allt pålitlighet inom godshantering...

blank

Fordonsindustri

Materialhantering i fordonsindustrin har upplevt en övergång från monteringslinor...

blank

Kemi

Verksamheter inom kemiindustrin sker i miljöer som ofta är väldigt krävande....

blank

Distributionscenter/varulager

Arbetare inom logistik och lager ägnar nästan all sin tid åt att flytta och...

blank

Livsmedel

Inom livsmedelsindustrin måste gods och personer lyftas och transporteras säkert,...

blank

Sjukvård och läkemedel

Tillverkare och återförsäljare av läkemedel, medicintekniska apparater och...

blank

Industri

Industri utgör en väldigt bred uppsättning krav för positionering av personer,...

blank

Mobilitet/transport

Material förflyttas ofta från en plats till en annan (t.ex. mellan arbetsplatser,...

blank

Fastigheter

Moderna byggnader inför nya krav på smarta lösningar för vertikal positionering...

blank

Speciallösningar

Kulisser och scener är en särskild tillämpning där våra lyftbord spelar en...

blank

Stålverk

Stålframställningsindustrin behöver pålitliga lösningar för hantering av tunga...

blank

Provningsanläggningar

Provningsanläggningar är en växande marknad som omfattar branscher från luftfart...

blank

Avfallshantering

Att hantera avfall och processmaterial säkert och effektivt hjälper till att...

blank

Trä

Träförädling behöver snabb förflyttning av gods och långa/tunga laster med...