Luftfrakt

Behovet av kvalitet, effektivitet och framför allt pålitlighet inom godshantering...

Fordonsindustri

Materialhantering i fordonsindustrin har upplevt en övergång från monteringslinor...

Kemi

Verksamheter inom kemiindustrin sker i miljöer som ofta är väldigt krävande....

Distributionscenter/varulager

Arbetare inom logistik och lager ägnar nästan all sin tid åt att flytta och...

Livsmedel

Inom livsmedelsindustrin måste gods och personer lyftas och transporteras säkert,...

Sjukvård och läkemedel

Tillverkare och återförsäljare av läkemedel, medicintekniska apparater och...

Industri

Industri utgör en väldigt bred uppsättning krav för positionering av personer,...

Mobilitet/transport

Material förflyttas ofta från en plats till en annan (t.ex. mellan arbetsplatser,...

Fastigheter

Moderna byggnader inför nya krav på smarta lösningar för vertikal positionering...

Speciallösningar

Kulisser och scener är en särskild tillämpning där våra lyftbord spelar en...

Stålverk

Stålframställningsindustrin behöver pålitliga lösningar för hantering av tunga...

Provningsanläggningar

Provningsanläggningar är en växande marknad som omfattar branscher från luftfart...

Avfallshantering

Att hantera avfall och processmaterial säkert och effektivt hjälper till att...

Trä

Träförädling behöver snabb förflyttning av gods och långa/tunga laster med...