blank

Hjulram

Ger flyttbarhet, med två bromsade svängbara hjul och två fasta hjul.

blank

Rälshjulsram

Eliminera enkelt nivåskillnader i ett spårbundet transportsystem. Kan levereras med eller utan drivenhet.

blank

Avrullningsskydd

Förhindrar varor från att rulla av bordet när hjulförsedda laster lastas/lossas – särskilt användbart för kajlyftbord.

blank

Lastklaff

Överbrygga mellanrummet mellan lyftbordet och lastkajen eller fordonet – särskilt användbart med kajlyftbord.

blank

Rund vändskiva

Försänkt och integrerad i lyftbordets ovansida.

blank

Rektangulär vändskiva

Inpassad på lyftbordets ovansida. Inkluderar en induktionsgivare för att undvika risker för att fastna.

blank

Hydrauliska spärrtappar

Gör att lyftbord som arbetar över och under golv nivå kan stå emot kraftiga lastförhållanden. Viktigt när fordon kör över lyftbordet.

blank

Palltrucksram

Transportera lyftbordet enkelt med en gaffeltruck eller palldragare.

blank

Sidoräcken

En 1 100 mm högt räcke med mitträcke och 150 mm hög sparkplåt är ett rekommenderat tillval när lyftbordet används av personer eller som godshiss mellan nivåer.

blank

Portal

Högre barriär när lyftbordet är i nedsänkt läge. I fullt upphissat läge ger portalen 2 000 mm frigång.

blank

Självförreglande gångjärnsgrind

Vanligtvis kombinerat med räcke. Levereras med elektrisk eller mekanisk förregling eller båda.
Självstängande och självförreglande för att ge en säkert skydd för en operatör och last som rör sig max 2 m mellan nivåer.

blank

Höjnings och lutningsplattform

Hydrauliskt manövrerade gångjärn på plattform, komplett med säkerhetskant. Max. lutningsvinkel 90°.

blank

Styrsystem för staplingshöjd

Hissa och sänk lyftbordet automatiskt med fotocellsstyrning och lastavkänning.

blank

Trådgaller

Minska risken för skador eller infångning med en trådgallergardin mot mekanisk skada.

blank

Bälgrullgardin

Skyddar bordet från damm, smuts och skräp i utsatta miljöer.

blank

Bärrullsbatteri

Används ofta i produktionssystem för att kompensera för olika nivåer.