Flexoplast (Harlingen, Nederländerna) tillverkar kvalitetsförpackningar i plast främst för djupfrysta livsmedel, drycker- och mejeriprodukter, men även flexibla förpackningar till olika industriella applikationer.

Plastfilmen till förpackningarna processas i skrymmande, tunga maskiner som kräver oavbruten service- och underhåll, dygnet runt. Problemet för Flexoplast var svårigheten att komma åt olika delar av plastmaskinen vid olika servicearbeten. Den tillhörande arbetsplattformen som följde med plastmaskinen, visade sig vara instabil och innebar en risk för både säkerhet och kvalitet.

”Det var då Flexoplast kontaktade oss,” säger Maurice Langstraat, KAM på MTH Lifttechniek i Alphen ann den Rijn, Holland. ”Den instabila arbetsplattformen var en fara både för de som arbetade på plattformen och för människorna runtomkring. Det var en överhängande risk för fall- och halkolyckor och kvaliteten på arbetet påverkades av vibrationer och rörelser maskinen. Det fanns också en uppenbar risk att plastmaskinen i sig skulle skadas av arbetsplattformens höj- och sänkningar.”

Efter inledande diskussioner med Flexoplast kallade MTH Lifttechniek in VPG för att diskutera en säkrare och mer effektiv lösning. ”Vi identifierade en lång rad förbättringar för att lösa problemet. Lösningen var en ny arbetsplattform från VPG”, säger Maurice.

Ett grundläggande problem var designen av Flexoplasts maskin. Den stötkänsliga cylindern som stack ut från maskinen gjorde att arbetsplatsformen behövde stå en bit ifrån för att inte krocka med cylindern. Avståndet mellan arbetsplattformen och plastmaskinen försvårade arbetet för operatören som behövde luta- och sträcka sig över räcket för att komma åt maskinen. Dessa moment påverkade både säkerhet och kvalitet på servicearbetet.

”Därför bestämde vi oss för att skära ut en del av bottenplattan på arbetsplattformen. På så sätt kan arbetsplattformen röra sig upp och ned tätt inpå hela plastmaskinen utan att komma i kontakt med cylindern”, fortsätter Maurice.

Utökad säkerhet och 40% högre effektivitet

”Värdet av den nya arbetsplattformen har varit stort. Operatören kan nu arbeta tryggt och säkert, och varje del av plastmaskinen är lätt att nå och serva, helt utan skadliga ryggböjningar eller sträckningar. Lyft av tunga plastspolar går också enklare och säkrare för operantören som kan arbeta i upprätt position. Totalt sett har arbetskapaciteten ökat med 40%. Med den nya arbetsplattformen gör Flexoplast omedelbara kostnadsbesparingar och på lite längre sikt minskas risken för belastningsskador på operatörernas rygg och nacke.

Maurice berättar vidare att modifieringarna av arbetsplattformen skapade fler fördelar: ”När plattformen fick sin nya design, gjordes den också styvare och mer robust. Finjusteringar på maskinen kan nu utföras mycket mer exakt. Vi arbetade också med VPG för att göra det enkelt att rulla på och av vagnar. Kontrollerna är också monterade direkt på plattformen, lättåtkomliga för operatören. Slutligen, smarta grindar minimerar risken för halk- och fallolyckor.

Hela processen – från första samtalet till leverans av första arbetsplattformen – tog bara 19 veckor, konstaterar Maurice. ”Supporten vi fick från VPG var perfekt från början till slut. Vår rekommendation av VPG som den självklara partnern för alla typer av vertikal positionering och svåra lyft kvarstår verkligen”, avslutar Maurice.