Vår nya MDL Industrial skapar värdefulla besparingar över sin livstid jämfört med traditionella godshissar. En ny studie beräknade det till mer än 6 000 EUR, inklusive 4 000 EUR enbart på installationen.

Värdefulla besparingar med nya MDL

Vår nya MDL Industrial ger besparingar hela vägen från köp till transport till installation och drift. Marknadschef Stefan Petersson säger att många kunder som såg produkten vid lanseringen under LogiMAT i Stuttgart förra veckan bedömde den som ”fantastisk”. ”Jag tror att deras väldigt entusiastiska gensvar visar att vi har levererat en produkt som marknaden verkligen behöver”, säger han. ”Livstidskostnaderna är en stor del av dess lockelse. En studie som nyligen utförts visade att vår MDL-I sparar in mer än 6000 EUR på efterköpskostnader, inklusive 4000 EUR enbart på installationen. MDL-I är konstruerad för att lätt kunna transporteras till användningsplatsen, och monteringen där är svetsfri. ”Det innebär att ett par personer kan montera hissen på bara en dag”, säger Stefan. ”Jämför det med en montering på flera dagar, med alla ytterligare kostnader som hotellräkningar, så blir besparingarna snabbt stora.

Taget!

”Gensvaret från marknaden var så entusiastiskt att vårt visningsexemplar köptes direkt från podiet den allra första dagen av utställningen LogiMAT under förra veckan i Tyskland” säger Stefan. ”Vi hade stora förväntningar för vår nya produkt, men det här var något enastående!

Utökar produktutbudet

”Den nya MDL-I är ett värdefullt tillskott till vårt produktutbud,” noterar Stefan. ”Våra saxlyftar är idealiska för höjder upp till 3 m, men hur gör man om man måste komma högre? Vid högre höjder inomhus är nya MDL-I snabbare och smartare än någon annan hiss. När en kund letar efter en lyft kan vi nu alltid erbjuda den smartaste anpassade lösningen.

Säker lösning med utökade servicealternativ

MDL-I är CE-märkt och överensstämmer helt med EN 1570-1 eller Maskindirektivet 2006/42/EG, Bilaga IIa, beroende på tillämpningen. Den ger säkerhet genom position för säker service och underhåll, plus en uppsjö av funktioner för skydd av operatörer som säkerhetshöljen, dörrskyddslåsning och nödknappar. Den har även överbelastningsskydd och en cylinderskyddsventil för säker positionering. MDL-I är utformad för enkel service och underhåll, med standardreservdelar som finns i lager. Våra serviceavtal gör service ännu smartare, med årlig besiktning och granskningar av våra behöriga experter. För sinnesfriden inkluderar programmet fullständiga risk- och säkerhetsanalyser där alla delar testas och får service. Produktdatablad för MDL (.pdf, 2 MB): Engelska Produktdatablad för MDL (.pdf, 2 MB): Tyska

Blir alltid grönare

Miljömässiga åtaganden är en viktig del av vår vardag här på Hymo. ”Vi strävar konstant för att förbättra alla våra processer och aktiviteter för att minimera deras miljöpåverkan”, säger Pär Martinsson, Inköpschef. Läs mer om våra miljöinitiativ. Pär Martinsson, Inköpschef, påpekar att miljöarbetet hos Hymo sker på två huvudsakliga sätt. ”Vi försöker naturligtvis göra arbetsmiljön […]

Välkommen till vår nya webbplats

Omberäknad. Omdesignad. Uppfräschad. Välkommen till vår nya webbplats, som nu är en ännu mer lättnavigerad och användbar resurs för alla i världen för vertikal positionering. ”Vår främsta ambition var enkelhet och ett tydligare fokus”, säger Henrik Ewetz, marknadskommunikationschef. ”Nu vill vi bli en levande resurs där vi delar med oss av bästa praxis, nya idéer […]