“Det är inte misstaget som betyder så mycket, utan hur du åtgärdar det”, säger Patrik Johansson, som är ansvarig för kravhantering på VPG. Patrik tillämpade sina tre bästa tips för att förbättra kvaliteten, när han implementerade VPG:s kravkontrollsystem. Antalet krav minskade med 81 % på bara ett år.

Tips nr 1: Få informationen rätt:
Du kan inte kontrollera det du inte kan mäta

“Det finns ofta reaktiva kulturer, som bara fixar saker när de inträffar”, säger Patrik. “Det känns tillfredsställande just då, men det är inte bra för konsekvent kvalitet.” Som Patrik ser det, så måste du få rätt information om kvaliteten från rapporterings-systemet. “När det är på plats kan du börja förändra, inte bara processer, utan även inställningar.”

Det blir också smärtsamt tydligt hur många mycket mindre problem fortsätter att dyka upp. De är små, lätta att åtgärda, vanligvis inte så dyra – så varför förändra? “Det är en inställning som är lätt att förstå”, instämmer Patrik. “Men vårt nya rapporteringssystem och kravprocess gör det enkelt för oss att se hur man eliminerar dessa mycket små, men ganska irriterande kvalitetsproblem för våra kunder.” Gruppen är nu fri att fokusera på större saker.

Patrik Johansson, responsible for claim handling at VPG
Patrik Johansson, ansvarig för kravhantering vid VPG

Tips nr 2: Korten på bordet:
Kommunicera tydligt och gör kvaliteten synlig

Informationen öppnar upp möjligheter för diskussion kring dessa större saker. Att vara öppen med informationen är nyckeln, så att rapportera tillbaka i gruppmöten på fabriken är ett måste. “Jag arbetade på monteringslinjen hos VPG i många år, så jag är inte rädd för att tala om hur det är!” säger Patrik. “Och det lönar sig. Jag är övertygad om att lösningen finns där ute, med all den erfarenhet och expertis som vi har i fabriken, på konstruktion och på design. Mitt jobb är att få så många av dessa ögon som möjligt på problemet.”

För Patrik, är samarbete är viktigt: “Vi måste arbeta tillsammans för att lösa dessa problem. Monterings-arbetare med formgivare, ingenjörer med upphandling, alla spelar en roll.” Det är också viktigt för människor att kunna se och förstå konsekvenserna av kvalitetsbrister. “Vi har avsatt ett nytt område på lagret. Det är ett slags svart museum, där vi lagrar alla krav, så att alla kan se vad som har blivit fel och ta fram idéer till förbättringar”.

Tips nr 3: Uppmuntra en kultur där misstag accepteras, förutsatt lärdomar kan dras:
Grundorsaksanalys och den lärande organisationen

Att göra misstag är den mänskliga naturen. Det är hur vi skaffar oss erfarenhet och lär oss. Det kan vara positivt, men det finns avgörande villkor: den omgivande kulturen måste accepteras och den måste finnas inom en lärande organisation. “Spela inte skuldspelet”, sammanfattar Patrik det. “Var positiv, ta itu med de bakomliggande orsakerna och vidta korrigerande åtgärder.”

Ett färskt exempel på VPG berörde manuella inmatningar i rapporterings-systemet. “Vi insåg att folk beskrev något på olika sätt eller med hjälp av samma beskrivning för olika saker”, säger Patrik. “En del av den var resultatet av en hektisk flerspråkig miljö, en del av det – tja, den mänskliga naturen, som jag sagt!” VPG införde standardiserad text för systemet: redan skrivna inlägg tillgängliga med ett tidsbesparande klick på en knapp. De eliminerar manuella insatser och misstagen som hänger ihop med det.

Lyckliga resultat
“Vi fann misstag, vi lärde oss läxor, vi fann sätt att eliminera dem. Ingen klandrades och alla – särskilt våra kunder – var lyckliga.” Lycka är dock inte lätt att mäta, men Patrik är angelägen om att peka på fakta och siffror. “Vi skar ner våra kvalitetsproblem med 81 % under ett enda år”, rapporterar han. “Och vi fick resultatet noll klagomål på vår senaste FAT på Scania. Ett fantastiskt resultat. Hela detta initiativ sparar tid och pengar för våra kunder och för oss själva och det placerar kvalitetsbaserad säkerhet och effektivitet högst upp på dagordningen”.

Nya ultra-kompakta AX5 lyftbord

Behovet av lätta och kompakta lyftlösningar växer. Det är inte bara kostnaden för lageryta som stiger oavbrutet, utan även distributionen blir alltmer robotiserad med automatstyrda fordon (AGV:s). Kompaktare lyftlösningar erbjuder både direkta och indirekta besparingar. VPG erbjuder redan det minsta lyftbord et på marknaden, AX5. Nu gör företaget det ännu kompaktare. Fredrik Johansson, projektledare på […]

Ett 1-mm vickande kan innebära katastrof för Rembrandt-skatten

Du behöver stadiga händer, stadig utrustning och ett stadigt lyftbord för att arbeta med en av världens största konstskatter: The Night Watch, av Rembrandt. Lyckligtvis är de alla på plats för Operation Night Watch som för närvarande pågår på Rijksmuseum i Nederländerna. Det här är ett massivt projekt för att återställa ett av de mest […]