Som tillverkare av truckar, gaffeltruckar och staplare måste Toyota vara flexibla för att klara av ett ständigt föränderligt landskap och möta olika kundbehov. Toyotas två fabriker i Mjölby strävar ständigt efter att leverera anpassade, snabbare, mer hållbara och säkrare lösningar både för anställda och kunder, utan att kompromissa med kvaliteten. Ett nytt initiativ var att köpa och installera sexton lyftbord från VPG.

Kontinuerlig förbättring är nyckeln

Toyota flyttade en produktionslinje från en fabrik till en annan för att minska transporterna. De tog chansen att förbättra arbetsförhållandena och öka produktkvaliteten genom att installera nya lyftbord.

Kenneth (L) and Jens (R) in Toyota site.
Kenneth (t.v.) och Jens (t.h.) hos Toyota.

“Vi använder lyftborden för att enkelt lyfta truckar till rätt arbetshöjd. Vi arbetar med truckar i olika former, storlekar och vikter. Lyftborden måste rymma de olika typerna av truckar utan att äventyra våra arbetares fysiska välbefinnande”, säger Jens Adell, produkttekniker på Toyota. Kenneth Österhult, teknisk inköpare på Toyota, tillägger att säkerhet och ergonomi alltid har haft högsta prioritet hos Toyota.

Tillverkningsprocessen i Mjölby är identisk med alla Toyotas anläggningar globalt. Varje avvikelse registreras och följs omedelbart upp som en lösning för att hitta smartare, säkrare, mer kostnadseffektiva och hållbara lösningar. Det är en svår uppgift, men avgörande för att säkerställa högsta möjliga kvalitet hos Toyotas produkter.

Möta kundbehov

Ungefär 20 % av Toyotas kunder har anpassade behov som sträcker sig från en annan uppsättning strålkastare till något mer betydande som förlängda gafflar. För att möta dessa mycket olika behov kräver Toyota ett effektivt sätt för arbetare att montera, demontera och inspektera allt från komponenter till slutprodukten, säkert och ergonomiskt.

Det betyder att lyftborden snabbt har blivit en integrerad del av produktionslinjen. De kompletterar traverser och andra produktionsverktyg och system mycket bra, och bidrar till att säkerställa effektiv och säker montering.

“För att behålla vår position som marknadsledande måste vi alltid leta efter sätt att återuppfinna oss själva och förbättra våra produktionslinjer och processer”, säger Kenneth.

Hög efterfrågan och framåtblickande

Trots förbättrad tillverkningseffektivitet kämpar Toyota för att hålla jämna steg med marknadens efterfrågan. Försäljningen är extremt god i alla steg.

“Efterfrågan på våra produkter är extremt hög, nästan otrolig. Vi ligger högst upp i försäljningstabellerna för både mindre och större truckar, varje månad. De verkliga flaskhalsarna är att förskaffa det material vi behöver till truckarna och anställer mer personal. Vi brukade sälja truckar, punkt. Idag säljer vi ett koncept, ett helt system, med alltmer automatisering och förarlösa truckar. Vi leder det här paradigmskiftet, vilket vi är mycket stolta över. VPG har gett oss en lösning som sträcker sig långt bortom själva lyftborden, och som samtidigt gör produktionen mycket effektivare och säkrare”, avslutar Kenneth.

Utforska den vertikala fabriken Begär offert
Kostnadsbesparande förvaringsutrymmen kan gömma sig i din byggnad – gå inte miste om dem!

Lagerhantering hamnar alltid under press med höstens ankomst. Tillverkarna ökar produktionen efter sommaren, medan köparna förväntar sig snabb leverans och omsättning. Flexibla förvaringsutrymmen är efterfrågade. Lyckligtvis finns en effektiv och ekonomisk lösning tillgänglig. En förbisedd resurs gömmer sig rakt framför ögonen Företag vänder sig ofta till dyra lagringsanläggningar från tredje part, vilket gör deras logistik […]

Hur elfordon löser problemet med sista milen

Diskreta små elleveransfordon (EV) river upp logistikbranschen som en del av en spännande ny lösning på problemet med den sista sträckan. De är den sista länken mellan kunderna och megalagren och de tunga lastbilarna som är ryggraden i modern logistik. Att flytta stora laster från regionala lager till städer är en välbekant process. Problemet med […]