Inom produktion är väntetid bortslösad tid. Ett bra exempel är väntan på att ett lyftbord ska lastas av och återgå till positionen för avlastning. I detta fall finns det en smart lösning: inmataren. Operatören lastar inmataren istället för bordet. Inmataren tar sedan hand om resten – lastar lyftbordet automatiskt och med optimal timing. Inmataren står på marknivå, vilket gör att det inte behövs någon gaffeltruck samt förbättrar säkerheten. Tester och beräkningar visar att inmataren ökar lastningseffektiviteten med upp till 35 %, vilket utgör en väsentlig kostnadsbesparing i arbetstid. Det minimerar även risken för flaskhalsar i produktionen.

För mer information om våra helt automatiska linlösningar ska du kontakta din lokala representant.