Man tror ofta att ett lyftbord är säkert att använda, eftersom det är CE-märkt och fullständigt kompatibelt med EN 1570 (Säkerhetskrav för lyftbord). Detta missförstånd kan påverka medarbetarnas hälsa och säkerhet, med alla följdkostnader – mänskliga och ekonomiska – involverade.

Att förstå din installation – och ditt ansvar

Det första man ska göra är att acceptera, att ansvaret inte slutar med att se till att lyftbordet är CE-märkt. Därefter behöver man analysera hur lyftbordet interagerar med omgivningen. Detta kan vara svårt, särskilt för mindre erfarna köpare och ingenjörer. Seriösa leverantörer kommer att vägleda dig genom denna process, med hjälp av sin erfarenhet för att identifiera faror och erbjuda lämpliga lösningar såsom skyddsräcken, grindar, säkerhetslås m.m. Detta är extra kostnader, men de är nödvändiga för en säker installation.

Man bör vara medveten om att vissa leverantörer behandlar lyftbord som en handelsvara och lämnar detaljerna om installationen till kunden. De kan erbjuda ett attraktivt enhetspris för ett CE-märkt lyftbord, men man köper inte nödvändigtvis den säkra installationen som man förväntar sig.

Vanliga faror vid lyftbordsinstallationer

Fall
Ett lyftbords hela syfte är att skapa en höjdskillnad. Det kan oavsiktligt skapa en fara i din tillämpning, om den utsätter anställda för en höjdskillnad på mer än den lagliga gränsen (500 mm). Lyftbordet i sig själv kan vara “säkert” enligt CE-märkningen, men inte din installation.

Källor
I den riktiga världen arbetar lyftbordet nära föremål. Det måste finnas ett säkert utrymme mellan dessa och lyftbordet, för att förhindra person- och godsskador. Återigen behöver man se bortom själva lyftbordet, för att förstå alla dess interaktioner med sin omgivning.

Dålig synbarhet
Detta är ett vanligt problem, särskilt för installationer i gropar. Anställda kan kliva upp på en lyftbordsplattform på golvnivå, omedvetna om att den kan sänkas utan förvarning. Eller så kan de använda lyftbordet utan att känna till att en ingenjör arbetar under plattformen utom synhåll.

Obehörig användning
Hur väl du än tränar din personal, hur samvetsgranna de än är, kan obehörig användning kullkasta alla dina bästa avsikter. Detta är särskilt viktigt om ditt lyftbord är i drift i någon form av omgivning med offentlig tillgång. Nyfikna barn är bara början på dina utmaningar.

Förvänta dig mer av din leverantör

Det är viktigt att fråga leverantörerna om de kan hjälpa dig att analysera riskerna i din situation, vilket leder till en helhetslösning som täcker hela din installation. VPG:s Joakim Paulsson kommenterar, att VPG tar ett proaktivt angreppssätt. “Vi tar initiativet när vi får en förfrågan”, säger han. “Vi ställer de viktigaste frågorna, som gör att vi kan ge kunden råd om hela installationen, inte bara lyftbordet.”

“Vi ser att vissa kunder blir förvånade, när vi ber om mer information. De förväntar sig bara det nakna enhetspriset som de får från vissa andra leverantörer. Men vi är fast beslutna att ge dem hela bilden. Och naturligtvis kan det innebära extra kostnader. Om detta innebär att vi ibland förlorar en försäljning, så är vi redo att acceptera det. Vi kommer inte att kompromissa med våra kunders säkerhet.”

Kontakta oss
Enkel och lätt lossning av pallar förbättrar ergonomin för Aritco

Aritco är en prisbelönt tillverkare av specialhissar för offentliga miljöer och hemmiljöer över hela världen. När produktionstekniker Almir Cehic ville förbättra ergonomin och säkerheten i Stockholms produktionsanläggning hittade han lösningen i PalletPals fjädernivålastare. Almir har arbetat med både montering och produktionsledning, så hans operativa och strategiska kunskaper spelade en viktig roll när han ställdes inför […]

Förbättrad säkerhet och affärsbeständighet på Ängelholmsanläggningen

I händelse av en nödsituation i våra lokaler är våra omedelbara prioriteringar att säkerställa säkerheten för våra medarbetare och besökare, och därefter vår anläggning. Vi måste dock också se det hela på längre sikt. Det innebär att vi måste säkerställa att vi kan håll  det förtroende som våra kunder och anställda har till oss även […]