Med en pågående energikris och klimatförändringar som påverkar även våra delar av världen blir det allt svårare att föreställa sig en vit jul med snö så som vi brukade ha.

Jerker Persson, CFO at VPG
Jerker Persson, ekonomichef på VPG

I tider som dessa är det viktigare än någonsin att utvärdera sin energiförbrukning – Tänk om det finns enkla sätt att bidra positivt till en svår situation och bli mer energieffektiv? Den bästa kilowattimmen är den som aldrig användes och i efterhand är det lätt att fråga sig varför vi inte gjorde det här tidigare?

Att visa vägen

Vi har som del av ett tillverkningsföretag en stor möjlighet att föregå med gott exempel i övergången till ett mer hållbart sätt att arbeta och bidra till samhället i stort. Energi och energiförbrukning kommer att vara, och måste vara, i allas medvetande på både kort och lång sikt. Jerker Persson är ekonomichef på VPG och van vid djupdykningar med siffror, men detta var något nytt för honom.

“Det blev väldigt tydligt för mig att vi måste göra vår del, titta på data och siffror och verkligen försöka förbättra energieffektiviteten”, förklarar Jerker. “Jag trodde inte att det skulle vara så lätt att hitta stora besparingar i fråga om energi och därmed också utgifter”, tillägger Jerker.

Det visar sig att även om det kommer att krävas en inledande investering i ny utrustning för att underlätta förändringarna, beräknas dess återbetalningstid vara knappt ett år. Det innebär att den initiala investeringen kommer att generera långsiktiga besparingar för företaget efter mindre än ett år. Pengar som kan investeras i utvecklingen av nya produkter samtidigt som de bidrar positivt till miljön och samhället.

Att ta hjälp av experter

För att försäkra oss om att vi gjorde rätt saker tog vi hjälp av experter på energibesparingar. Ida Arvidsson, energiingenjör på Öresundskraft, var en drivande kraft bakom förändringarna.

Ida Arvidsson, energy engineer at Öresundskraft
Ida Arvidsson, energiingenjör på Öresundskraft

När Ida är ute på uppdrag har hon ett nära samarbete med företaget eftersom deras medverkan är avgörande för att säkerställa ett bra resultat. Projektet innebär att man noggrant följer och mäter ett företags energiförbrukning, och det spelar ingen roll vilken energileverantör företaget har. “Vi installerar ett antal spårare över hela fastigheten och följer energiförbrukningen kontinuerligt i olika områden under en period på fyra till åtta veckor.

De mest energikrävande tillämpningarna eller processerna identifieras vanligtvis ganska snabbt, förklarar hon. Även efter många år på fältet kan det dock vara svårt att identifiera dem i förväg, vilket är anledningen till att mätutrustningen och företagets deltagande är avgörande.

På VPG identifierades flera möjligheter till förbättringar, särskilt den ugn som används vid målning av lyftbord och ventilationen för sprutboxarna. Med enkla åtgärder som att byta till LED-lampor, att se över ventilationssystemens drifttid och installera tidur kan vi nu minska energiförbrukningen avsevärt. Dessutom byttes 200 A-säkringarna ut mot 160 A-säkringar, vilket inte bara sänker våra avgifter utan även ökar elnätets totala effektivitet.

Resultaten

“De förändringar som vi har gjort på VPG kommer att spara flera hundra tusen kilowattimmar per år och resultera i 24 procent lägre total elförbrukning”, säger Ida. För VPG innebär detta att man sparar pengar samtidigt som man bidrar positivt till miljön. “När tiden är inne har jag ytterligare förslag på hur VPG kan fortsätta på vägen mot en bättre framtid och ännu större besparingar”, säger Ida och avslutar projektet, för tillfället.

Byter säkringar

VPG strävar efter att föregå med gott exempel i övergången till ett mer hållbart sätt att bedriva verksamhet och att bidra positivt till världen genom att hjälpa till att minska klimatförändringarnas effekter. Därför hoppas vi att alla våra medarbetare känner sig inspirerade att delta i våra ansträngningar för att bli ännu bättre och effektivare i våra framtida insatser för att hjälpa planeten. Varje liten del räknas.

www.oresundskraft.se

Mer om energianalys
www.oresundskraft.se/foretag/energitjanster/energikartlaggning

Morgonmöten med Lean Team – bättre arbete och roligare!

Det är inte alltid lätt att införa nya rutiner när medarbetarna har varit vana vid ett visst sätt att göra saker och ting, särskilt när det gäller möten eller frånvaron av sådana. Möten är en av de arbetsmetoder som människor vanligtvis vill ha mindre av, och de kan ofta bli tidsödande om de inte genomförs […]

Unik lyftlösning räddar utsidan på Dramaten – Sveriges nationalscen

När man moderniserar historiska byggnader med enastående arkitektur måste man vara noga med att bevara originalets form och funktion. Sveriges nationalscen för drama, allmänt känd som “Dramaten”, använder skickligt installerade och dolda lyftbord för att öka säkerheten, logistiken och flexibiliteten för alla. Kungliga Dramatiska Teatern, som grundades 1788, är Sveriges nationalscen för drama. Ungefär tusen […]