I händelse av en nödsituation i våra lokaler är våra omedelbara prioriteringar att säkerställa säkerheten för våra medarbetare och besökare, och därefter vår anläggning. Vi måste dock också se det hela på längre sikt. Det innebär att vi måste säkerställa att vi kan håll  det förtroende som våra kunder och anställda har till oss även under mycket svåra omständigheter. Fortsätta att leverera vad vi lovar, även om en hel fabriksenhet förstörs av exempelvis en brand.

Håkan (Operations), Gunilla (Logistics) and Niklas (Business Engineer) discuss fire extinguisher locations
Håkan (Operations), Gunilla (Logistics) och Niklas (Business Engineer) diskuterar placering av brandsläckare

Systematisk planering

Vi har arbetat hårt med systematisk brand- och katastrofberedskap, i ett betydande projekt för företaget. Vår Ängelholmsanläggning är den första som drar nytta av resultaten och de andra andra anläggningarna kommer följa i samma spår. Håkan Westberg (Operations Manager), Gunilla Karlsson (Logistics Manager) och Niklas Samuelsson (Business Engineer) har arbetat nära tillsammans i projektet. Målet har varit att utveckla effektiva planer och sedan ansvara för utbildning och implementering.

För att göra måste du veta

”Gunilla, Niklas och jag är överens om att om du vill att människor ska kunna GÖRA rätt saker, så måste de VETA rätt saker”, säger Håkan. ”I det här projektet betyder det att planeringen bara är början. Det är den inledande och pågående utbildningen som verkligen gör skillnad. ”

”Vi startade projektet sommaren 2020”, säger Gunilla. “Sedan dess har vi ständigt utvecklat och förfinat vår plan och det omfattande träningsprogram som gör den stora skillnaden.”

Omfånget på planeringen har varit omfattande, från defibrillatorernas placering, genom tydlig märkning av faror och hur man reagerar på dem, till att hantera händelsen att en hel fabriksenhet blir förstörd.

Expertinmatningar

Teamet fick värdefulla insikter från externa expertkällor. “Vår lokala brandkår besökte och gav oss mycket råd”, säger Håkan. “De ser denna typ av nödsituationer hela tiden, så de har djupa kunskaper i vad som kan gå fel och hur man kan förutse, förebygga och hantera dem på bästa sätt om olyckan väl händer.”

“Vi har också arbetat med Anticimex brandavdelning”, säger Gunilla. “De gav råd om försiktighetsåtgärder och hur man dokumenterar dem, från skriftliga planer och juridiska tekniker till hur man delegerar arbetsuppgifter effektivt och säkert.” Ett resultat är att Niklas nu har stort förtroende för sin krissituationsplanen: “Även om en hel enhet skulle förstöras, kan vi säkra leveranserna till  våra kunder.”

Träna, testa, utrymma

 ”Vi har sett till att alla våra medarbetare har enkel tillgång till alla planer och försiktighetsåtgärder”, säger Håkan. ”Men naturligtvis måste vi också vara säkra på att de FÖRSTÅR dem, så att de kan agera på rätt sätt. Vår utbildning fokuserar först på hur en individ ska agera vid en viss nödsituation. ”Denna utbildning testas i sig själv i storskaliga katastrofsimuleringar, från vilka värdefulla lärdomar lärs ut och erfarenheterna återförs tillbaka till planerna.

Bilhandlare sparar värdefullt utrymme med utomhushiss

Bilhandlaren Klassikland såg fram emot att flytta in i sina smarta nya tvåvåningslokaler. Ett hinder återstod innan byggnationen kunde fortsätta: att flytta bilar mellan våningarna. En ramp skulle slösa för mycket med utrymme, både utomhus och inomhus, och en inre hiss skulle stjäla det mest värdefulla inomhusutrymmet på båda våningarna. Klassikland upptäckte att en annan […]

Nytt utrymmesbesparande tillägg till vår UXB-lyftbordslinje

Vårt UXB-lyftbord är det smarta sättet att starta och avsluta produktlinjer i din fabrik eller i ditt lager. Dess robusta, väl beprövade sax-konstruktion innehåller lärdomar från vår erfarenhet av systemlösningar för intelligenta transportband. En kraftfull motor, integrerad transportör, hög kapacitet – allt finns där för att hjälpa dig att förbättra effektiviteten genom att lasta/lossa dina […]