Massatorkning för höga volymer är en av de tuffaste utmaningarna en produktionschef kan möta. Massan – en vattnig gegga – går in i ena änden av en stor, varm, bullrig maskin och kommer ut i andra änden som en ren produkt såsom papper. Kombinationen av ett ömtåligt biologiskt material, hastighet, fukt och värme är grunden för ett sammanbrott, som bara väntar på att hända. Och när ett sammanbrott inträffar blir den förlorade produktionen dyrbar.

Sammanbrott kostar mer än 20,000 Euro per timme

“Vi kör denna process med 25-28 ton/timme”, säger Ludwig Gustafsson, underhållsingenjör på Ahlström-Munksjö. “Beräknat med 2 500 Euro per ton, så betyder det att ett driftstopp är mycket kostsamt. Men med våra material och driftvillkor är det nästan oundvikligt. Vi kan köra i månader utan avbrott och plötsligt drabbas av två stopp under samma vecka.”
Äldre maskiner – där vissa kan ha varit igång i 30 år – konstruerades under en tidsperiod när säkerhet hade en lägre prioritet än produktivitet. “Säkerhet på riktigt kommer först nu och det är vårt fokus, när vi gör förbättringar i vår avbrottshantering. Det är där våra nya VPG-serviceplattformar kommer in i bilden”, säger Ludwig.

Högriskåtgärder

Henrik Niklasson, driftsingenjör vid Aspabruks anläggning, förklarar vad som händer när det sker ett avbrott: “Man måste helt enkelt ta bort all massa, som håller på att bearbetas, från maskinen. Massalinjen är 3,5 meter bred, så bara åtkomsten till maskinen är ett stort problem. Vi använder flyttbara serviceplattformar som kan bära upp till sex personer. Jobbet brukade omfatta att nå in i maskinen för att gripa tag i massan, med den uppenbara risken för skador från att fastna och krossas av cylindrarna”.

En säkrare och mer ergonomisk lösning

“Våra nya plattformar har inneburit en enorm förbättring av säkerheten. För det första, tillåter de att processen kan göras maskinmässig, vilket eliminerar uppenbara fysiska risker för arbetarna. För det andra, ger dessa väl fungerande plattformar större utrymme att arbeta i och med en stabilare upprätt kroppshållning”, fortsätter Henrik. “Så förutom den förbättrade säkerheten, så får vi även bättre ergonomi”.

“Det har varit ett tufft projekt”, säger han. “Men när vi nu har förbättrat säkerheten, så börjar vi titta på att öka plattformens hastighet. Vårt team håller redan på att identifiera potentiella områden för förbättringar”.

Camilla Olofsson är projektledare för massa- och papperstjänster hos Andritz (Växjö, Sweden), tillverkaren av massatorkmaskinerna. “Dessa enorma maskiner är så stora att de brukar ha en byggnad uppbyggd runt dem, snarare än att vara inrymda i befintliga byggnader. Utrymme är alltid en utmaning. I detta fall var vi tvungna att installera de nya VPG-serviceplattformarna med hjälp av en specialkran – och ner genom ett tillfälligt hål i taket!”

Försöker implementera över hela världen

“Allt har redan varit värt det. Vi samarbetade med Christer Martinelle, KAM hos VPG, vilket ledde till noggrant genomtänkta och utplacerade barriärer och grindar på plattformar. Enheterna öppnas bara när det är säkert, vilket dramatiskt har minskat risken för att arbetare faller ner och kommer i kläm eller krossas. Våra kunder är mycket nöjda med VPG:s säkra, exakta och tysta lösning – och det är jag också”. För Andritz är denna lösning bara början. “Vi har ytterligare 60 maskiner över hela världen, där vi kan tillämpa dessa idéer och verkligen göra skillnad i säkerhet och prestanda för våra kunder”, avslutar Camilla.

Läs mer om Andritz och Ahlström-Munksjö.

För mer information om säkerhet för massa- och pappersindustrin, kontakta vår storkundsansvarige KAM Christer Martinelle, VPG: Christer.Martinelle@vpgab.com +46 (0)11 36 87 56