Miljömässiga åtaganden är en viktig del av vår vardag här på Hymo. ”Vi strävar konstant för att förbättra alla våra processer och aktiviteter för att minimera deras miljöpåverkan”, säger Pär Martinsson, Inköpschef. Läs mer om våra miljöinitiativ.

Pär Martinsson, Inköpschef, påpekar att miljöarbetet hos Hymo sker på två huvudsakliga sätt. ”Vi försöker naturligtvis göra arbetsmiljön säkrare och mer hälsosam för anställda, samt mer effektiv. Men vi arbetar också hårt för att göra vårt företag och dess aktiviteter mer hållbara, och för att minimera deras totala miljöpåverkan. ”Alla dessa ansträngningar vägleds av vår hållbarhetspolicy, som inte bara tar upp våra juridiska och regelstyrda skyldigheter utan också våra egna företagsinitiativ,” fortsätter Pär. ”Ett framträdande exempel är vår nyligen antagna förbindelse till förnybar energi. Vi har slutit avtal om att köpa in vår elström, som utgör en av de största delarna av vår energiförbrukning, från Bixia.

100% förnybar

Det väsentliga här är att Bixia levererar 100% förnybar elektricitet från lokala generatorer. ”Bixias ambitioner avseende långvarig hållbarhet passar utmärkt ihop med våra egna,” säger Pär. ”Vi inser båda att varje steg räknas i kampen mot klimatförändringarna.

Inte bara de stora siffrorna

Energi är det område där de stora siffrorna och de uppenbara effekterna finns. ”Vår omställning till hållbar el är viktig”, säger Pär, ”men andra initiativ bidrar också. Vi rör oss snabbt mot fullständig digitalisering och pappersfritt arbete, till exempel. Färre träd fälls, transporteras och görs till pappersmassa. Färre kemikalier används, mindre avfall måste hanteras. Alla dessa åtgärder minimerar vår miljöpåverkan och bidrar till vår egen hållbarhetsagenda. Även kunderna har direkt fördel av övergången från tryck till digitala media. ”De har informationen de behöver direkt tillgänglig, var som helst och när som helst”, säger Pär. ”Det är mycket mer bekvämt för dem. Och det är lättare för oss att hålla informationen uppdaterad och korrekt.

Certifikat från Bixia om inköp av 100 % förnybar elektricitet.

Välkommen till vår nya webbplats

Omberäknad. Omdesignad. Uppfräschad. Välkommen till vår nya webbplats, som nu är en ännu mer lättnavigerad och användbar resurs för alla i världen för vertikal positionering. ”Vår främsta ambition var enkelhet och ett tydligare fokus”, säger Henrik Ewetz, marknadskommunikationschef. ”Nu vill vi bli en levande resurs där vi delar med oss av bästa praxis, nya idéer […]

Förhandstitt på vår nya mastdrivna godshiss

Nya modeller av MDL Industrial för logistik och lagerverksamhet Våra MDL har gjort vertikal transport av gods säker och mer effektiv under en lång tid. Nu tar våra nya modeller av MDL Industrial plats i vårt befintliga utbud på LogiMAT. De är utformade och konstruerade för att uppfylla behoven hos avancerade logistikcenter och lager. Hissföretag, […]