Fabriker och andra produktionslinjer har alltid haft en utmaning gällande att skydda sina arbetare och bibehålla driften. Olyckor är dock väldigt sällan förekommande och måste alltid förhindras i mänsklig och logistiskt möjligaste mån. Marginalen för att göra fel är oftast näst in till obefintlig. I arbetsmiljöer med tunga maskiner och som i Lindab Steels fall då plåtrullar ibland kan väga flera hundra kilo, då är skyddsförebyggande åtgärder extremt viktiga. Med hjälp av VPG, har Lindab Steels kapmaskin utrustats med en plattform som på ett säkert sätt lyfter upp operatören till en passande arbetshöjd, i stället för att operatören ska använda stegar och trappor.

Erik Dahllöf, försäljningschef på VPG, besökte Lindabs fabrik i ett helt annat ärende och det var under detta besök som han fick tillfälle att förbättra säkerheten, ergonomin och driften. I samarbete med Lindabs personal, inklusive produktionsteknikern Patrik Hayes, utfördes en riskbedömning av kapmaskinen. Tillsammans undersökte de sätt som man kunde minska riskerna för olyckor och samtidigt förbättra arbetarnas ergonomiska arbetsmiljö.

Produktionstekniker Patrik Hayes, Lindab Steel

Kapmaskinen är en viktig del av produktionslinjen. Den rätar ut metallen innan den kapas i passande längder, allt från 300 mm till 4000 mm långa bitar. Maskinen är upphöjd och kan därför vara svår att arbeta med, och därmed också ökar risken för olyckor. Innan den nya plattformen installerades fick operatörerna använda trappor, stegar och till och med tårna , överst på maskinen för att kunna justera inställningarna inför drift,

“De ergonomiska fördelarna är massiva. Tidigare fick operatörerna arbeta med händerna över axlarna. Nu lyfter vi upp operatören till rätt arbetshöjd, oavsett hur korta eller långa det är.” säger Patrik Hayes.

Arbetsrelaterade olyckor är inte bara katastrofala för personen eller personerna som råkar ut för dem, när helst en olycka sker är det extremt kostsamt för ett företag, cirka 100 000 euro.

Operatören lyfts säkert till rätt arbetshöjd vid kapmaskinen

“Kapmaskinen körs dygnet runt och det är otroligt kostsamt med ställtider. Vår första prioritet är alltid hälsan och säkerheten för våra arbetare, men att bibehålla produktionen är också mycket viktigt.” lägger Patrik till.

Operatörerna är verkligen nöjda med den nya plattformen, inte bara för att den rent fysiskt ger dem en bättre arbetsställning, utan för att arbetet utförs mycket effektivare i korrekt arbetshöjd.

“Oavsett hur mycket en operatör värderar kvalité, så påverkas den när man blir stående att arbeta länge i en obekväm arbetsställning. Att investera i säkrare och mer ergonomiska lösningar för arbetare kommer alltid att ge dig pengarna tillbaka i investeringen, flerfaldigt.” säger Erik.

Projektets slutresultat kan endast anses vara en stor succé och uppskattat av alla involverade parter,

“Just nu är det full fart framåt och alla är verkligen nöjda med lyftplattformslösningen.” konstaterar Patrik.

Lindab.se Begär Offert
Lyftbord hjälper Toyota att förbättra effektiviteten och arbetsmiljön

Som tillverkare av truckar, gaffeltruckar och staplare måste Toyota vara flexibla för att klara av ett ständigt föränderligt landskap och möta olika kundbehov. Toyotas två fabriker i Mjölby strävar ständigt efter att leverera anpassade, snabbare, mer hållbara och säkrare lösningar både för anställda och kunder, utan att kompromissa med kvaliteten. Ett nytt initiativ var att […]

Kostnadsbesparande förvaringsutrymmen kan gömma sig i din byggnad – gå inte miste om dem!

Lagerhantering hamnar alltid under press med höstens ankomst. Tillverkarna ökar produktionen efter sommaren, medan köparna förväntar sig snabb leverans och omsättning. Flexibla förvaringsutrymmen är efterfrågade. Lyckligtvis finns en effektiv och ekonomisk lösning tillgänglig. En förbisedd resurs gömmer sig rakt framför ögonen Företag vänder sig ofta till dyra lagringsanläggningar från tredje part, vilket gör deras logistik […]