Vår bransch är i ständig förändring. Tidigare metoder, strategier och standarder kanske inte längre fyller sin avsedda funktion. Därför måste de standardpolicyer som reglerar en bransch kontinuerligt ses över och utvecklas för att bättre passa in i den rådande affärsutvecklingen.

Carl-Johan Fogelberg, chef för konstruktionsteknik på Hymo

Den kommande standarden EN 1570-1 är en sådan standard som lyfter fram och behandlar viktiga frågor för både kund och leverantör. “Vi får många frågor om den nya versionen av EN 1570-1 och vill därför dela upp den och förklara i stora drag vad den innebär för oss och för dig”, säger vår egen Carl-Johan Fogelberg.

Carl-Johan är faktiskt en av de aktiva medlemmarna i TC98/WG2 som ansvarar för att skapa den uppdaterade versionen av standarden, som nyligen har godkänts av EU:s medlemsstater och är på väg att godkännas av CEN. “Från och med nu ska du se till att ditt nya lyftbord är förenligt med det nya direktivet”, uppmanar Carl-Johan.

De tre viktigaste ändringarna

Den uppdaterade versionen av EN 1570-1 är ett stort steg framåt. Standarden är helt omarbetad och lättare att läsa och förstå. Tanken är att skapa säkrare jobb och bättre arbetsförhållanden som gynnar både arbetstagare och varor.

Dessutom, med standardisering följer vanligtvis effektivitet. När man går från den nuvarande standarden EN 1570-1 till den uppdaterade versionen finns det många förändringar och förtydliganden, men vi vill lyfta fram tre som är särskilt betydande.

1) Statiska, höjbara arbetsplattformar

Tidigare har det varit lite svårt att avgöra vilket direktiv som reglerade vad. Detta har nu åtgärdats och “statiska höjbara arbetsplattformar” ingår i den nya standarden EN 1570-1.

Det är nu mycket lättare att förstå när EN 1570-1 eller EN 280 gäller. “Det blir bättre för kunderna som får säkerhet och trygghet från början, men också bättre för tillverkaren eller leverantören eftersom de kommer att vara välinformerade om vilka krav de ska följa.” lägger Carl-Johan till.

2) Tydliga och koncisa scheman

Den nya standarden följer en mycket mer logisk struktur. Som flödesschemat som illustrerar fallrisk, klämrisk eller risk för fallande varor. Du följer helt enkelt de lättlästa stegen i bilaga I till standarden, ja/nej-val, och börjar med att undersöka fallrisken för allt över 0,5 meter.

“Det är mycket viktigt att ha regleringar och riskbedömningsverktyg som är tillgängliga och lätta att förstå”, fortsätter Carl-Johan.

3) Offentligt tillgängliga områden

Ett område med tidigare vaga bestämmelser om lyftbord är offentligt tillgängliga områden. Det är vanligtvis ett högriskområde där många oförutsedda händelser kan inträffa. Barn har till exempel för vana att krypa in på till synes omöjliga ställen och ju mer vi kan göra för att undvika sådana olyckor, desto bättre.

Listan över nya typer av områden som täcks är lång och innehåller några anmärkningsvärda tillägg, t.ex. steglinjer med rörliga golv och platser som använder automatiserade fordon.

The new standard is a huge step forward, says Carl-Johan.
Den nya standarden är ett stort steg framåt, säger Carl-Johan.

Värdet av att förstå standarden på djupet

“Det har varit en stor fördel att vara med och utveckla den nya standarden”, säger Carl-Johan. “När vi utformade och utvecklade vår senaste plattform, Levitatorn, kunde vi använda vår kunskap om det nya direktivet och införliva den i produktdesignen. Framtidssäkrad från dag ett, allt för kundens skull”, tillägger han med passion.

Tidigare har det varit svårt att veta vilka bestämmelser som gäller för vilka situationer och det har ofta krävts diskussioner. Med den uppdaterade standarden kommer det att bli annorlunda. “Eftersom CE-märkningen är självdeklarerad är det absolut nödvändigt att tillverkaren har en djup förståelse för kraven och deras konsekvenser”, uppmanar Carl-Johan.

Den slutliga versionen har godkänts – förändringen börjar nu

“Vi är otroligt stolta över att ha kommit så här långt. Det har varit en utmaning och ett privilegium att vara en del av det team som har skapat den nya standarden. Standarden kommer att ses över med jämna mellanrum i takt med att branschen förändras och utvecklas ytterligare”, sammanfattar Carl-Johan.

Vi håller på att bygga upp program och webbseminarier för att vidareutbilda oss själva och våra kunder om den nya standarden och försöker helt enkelt sprida kunskap och hjälpa branschen anpassa sig till de senaste kraven. Om du har några problem eller frågor om ditt företag och den kommande EN 1570-1, kontakta våra experter så får du den hjälp du behöver.

Kontakta oss

Ambitiös praktikant förbättrar DSS kundportal för självbetjäning

Som en del av studierna vid Stanford University i Kalifornien tillbringade Lettie Cabot några veckor som praktikant på Hymos IT-avdelning. Trots att praktiken bara varade några veckor under sommaren lyckades hon förbättra DSS självbetjäningsportal så att det blir lättare för kunderna att beställa reservdelar, få offerter och utforska vårt breda utbud av hisslösningar. “Det är […]

Nestle förbättrar effektiviteten och säkerheten med en mastdriven hiss

Livsmedelsindustrin har anpassat sig och uppfunnit sig själv många gånger om för att möta behoven i en ständigt föränderlig värld. I dag är hygien- och säkerhetsföreskrifter vanliga, men så har det inte alltid varit. Och om du råkar jobba på Nestle har företaget sina egna strikta regler utöver de lagstadgade kraven, allt för att se […]