Scenteknik

Flexibel, pålitlig scenteknik

Kulisser och scener är en särskild tillämpning där våra lyftbord spelar en nyckelroll i genomförandet av säkra, snabba ändringar. För orkestrar och konsertsalar är målet att skapa det idealiska ljudet genom att positionera alla musiker på rätt nivå för att skapa rätt akustik. Andra föreställningsanläggningar behöver kunna växla mellan olika evenemang, från aktieägarstämmor och kongresser till rockkonserter eller en catwalk. Lyftbord är grundläggande för lösningen för varje unikt och ofta komplext projekt.

Vår långa erfarenhet av de mest utmanande tillämpningar låter oss uppfylla behoven för byggföretag, arkitekter, evenemangsorganisatörer och orkestrarna själv. Vi förstår att du behöver vår:

  • Erfarenhet av både den fysiska utrustningen och även inledande planering, installation och långsiktig service
  • Pålitlighet för att se till att prestigefyllda evenemang fortlöper säkert och jämnt
  • Precision för att låta personer och laster flyttas till korrekt position gång efter gång

Uppfyller regleringskrav

Vår scenteknik uppfyller alla tillämpliga förordningar, inklusive 81-41:2010 eller Maskindirektivet 2006/42/EG, Bilaga IIa, beroende på din tillämpning. Detta säkerställer ordentligt skydd för användarna och andra personer i närheten.

Begär offert

Din garanti för oavbruten drift

När du köper vår scenteknik drar du nytta av vår hjälpsamma lokala närvaro som säkerställer snabb och problemfri installation och service. Framför allt kan du vara säker på att dina lösningar kommer från en branschledare vars erfarenhet och expertis är din garanti för säker, jämn och oavbruten drift. Vi understöder detta med vår heltäckande garanti på två år och genom ett serviceavtalserbjudande.

Produktprofil

Viktkapacitet: 200-5 000 kg
Lyfthöjd: 0-1 500 mm
Plattform LxW: 1 500×1 200-1 700×1 500 mm

Er kontakt

Support och kontakt

Se alla möjligheter i den Vertikala Fabriken