Plocka och packa

Säkra och effektiva manuella lösningar

Även om automatiska lösningar blir allt vanligare i våra branscher finns det fortfarande fall där manuella lösningar är att föredra. Många gånger använder anläggningar en blandning av automatiska och manuella processer, eftersom de har olika tillämpningar för olika behov.

Generellt sett, ju mer enhetlig en rörelse eller åtgärd är desto mer sannolikt är det att den skulle gynnas av automatisering. Och tvärtom, vilket innebär att anpassade åtgärder med ett större behov av flexibilitet skulle gynnas av en mer manuell process. Med manuella processer är det absolut nödvändigt att arbetstagaren har tillgång till utrustning och verktyg för att kunna arbeta bekvämt utan att äventyra sitt fysiska välbefinnande. Skador från upprepade och repetitiva belastningar är vanliga och kostsamma. En investering i att minska risken för skador kommer inte bara skydda din arbetskraft, det kommer sannolikt att spara en hel del pengar också.

Med säkerhet i åtanke

Plock- och packstationer finns i många former och storlekar. Gemensamt för dem alla är att de snabbt kan anpassa sig till rätt arbetshöjd och att de är stabila. Instabila konstruktioner medför onödiga risker för skador på arbetstagare, varor och produktivitet. Våra lösningar är alltid utrustade med säkerhetsbarriärer, handräcken, automatiska stopp, klämskydd och andra säkerhetsåtgärder.

Projekt hos kund: Anpassade arbetsstationer ökar effektiviteten i stort distributionscenter