Mezzanin, golvförvaring

Ett ofta förbisett område

Mezzaningolvet är avgörande för många uppgifter och processer, så som att förvara tomma lastpallar eller fungera som tillfällig förvaring för farligt gods. Om du håller på att uppdatera din anläggning ska du inte förbise mezzaningolvet. Ofta prioriteras det inte, på grund av utmaningarna i att hantera gods vertikalt i utrymmet. Med det sagt finns det flera sätt att utnyttja golvet mer effektivt.

Att hitta rätt lösning

Olika distributionscentraler kräver olika lösningar, det beror på dina behov och vad du försöker uppnå. Vi erbjuder ett brett utbud av lyftlösningar för att bäst passa din anläggning. Två sådana lösningar är MDL350 och 550, kända för sin användarvänlighet och enkla installation. De är populära val vid uppgradering och renovering av lager och distributionscenter.

MDL 350-550 produktblad

Läs mer om hur Toveks Bil uppgraderade sitt lager med en ny mastdriven industrihiss.