Lastbilslyftar

Kraftiga, pålitliga lastbilslyftar

Lastbilslyftar flyttar tunga lastbilar, bussar och andra fordon mellan två nivåer med enkel åtkomst genom pårullning/avrullning. Den stora variationen i storlek och kapacitet gör det till en av de mest krävande tillämpningarna. Lastbilslyftarna finns ofta utomhus och utsätts för svårt väder. Materialen måste stå emot korrosion och extrema laster dag ut och dag in. Med fullastade lastbilar är behovet av exakt, stabil och vibrationsfri positionering ytterst viktigt.

Få leverantörer kan matcha vår kapacitet inom detta område, där vi erbjuder kapaciteter upp till 40 ton. Vi har utvecklat dessa produkter genom lång erfarenhet av att uppfylla behoven av innovation, säkerhet och pålitlighet hos arkitekter, entreprenörer och kajutrustningsleverantörer. Våra lastbilslyftar har en rad funktioner för att säkerställa skydd mot väder, säkerhet för fordon och operatörer, samt pålitlighet under en lång livslängd.

Mekaniska komponenter och el- och hydraulsystemen är alla väl skyddade mot väderpåverkan men är ändå lättåtkomliga för att underlätta service och underhåll. Bland många andra skyddsanordningar finns robusta skydd mot avrullning under lastning/lossning.

Uppfyller regleringskrav

Våra lastbilslyftar uppfyller alla tillämpliga förordningar, inklusive EN 1570-1 eller Maskindirektivet 2006/42/EG, Bilaga IIa, beroende på tillämpningen. Detta säkerställer ordentligt skydd för användarna och andra personer i närheten.

Begär offert

Din garanti för oavbruten drift

När du köper våra lastbilslyftar drar du nytta av vår hjälpsamma lokala närvaro som säkerställer snabb och problemfri installation och service. Framför allt kan du vara säker på att dina lösningar kommer från en branschledare vars erfarenhet och expertis är din garanti för säker, jämn och oavbruten drift. Vi understöder detta med vår heltäckande garanti på två år och genom ett serviceavtalserbjudande.

Produktprofil

Viktkapacitet: 2 500-40 000 kg
Lyfthöjd: 1 000-5 000 mm
Plattform LxW: 5 000 x 2 500–15 000 x 5 000 mm

Översikt, funktioner och fördelar – Lastbilslyftar (654kB .pdf)

Er kontakt

Support och kontakt

Se alla möjligheter i den Vertikala Fabriken