Inleverans

Dagliga fluktuationer och hitta balansen

Många faktorer sammanfaller och gör inleveransen i ett distributionscenter särskilt svår att utforma på ett säkert och effektivt sätt. Inleveransens största utmaning är dagliga fluktuationer i rusningstid, efterfrågan och typ av leveranser. Till följd av detta kan även oavsiktlig friställning och för snabb anpassning av personaltäckning utgöra en utmaning.

Från lastbil till linje på ett ögonblick

För att möta upp och lindra några av utmaningarna använder vi toppmoderna automatiska hiss- och transportlösningar. Till exempel användande av lyftbord och transportband för att automatiskt ta emot och transportera gods i stället för att använda traditionella lastutrymmen och manuellt arbete. Att låta lastbilsförare lasta av sin last direkt i din linje, istället för att låta dina anställda använda lastbilar och gaffeltruckar. En automatiserad lösning eliminerar en del av det annars nödvändiga hjälparbetet vid lossning. Kort sagt vinner alla på att överväga säkra, mindre arbetsintensiva och mer kostnadseffektiva lösningar vid inleveransen.

Regler och föreskrifter

Alla våra produkter och projekt följer gällande säkerhetsstandarder och rekommendationer, inklusive automatiska stopp, handräcken och klämskydd. Våra produkter följer alla tillämpliga bestämmelser, inklusive EN1570-1, vilket säkerställer ett korrekt skydd för dina anställda och de som arbetar nära dem. Kom ihåg att bara för att en produkt är CE-märkt, betyder det inte att det omgivande området eller användningen av produkten är säker. Du bör alltid rådfråga specialister, samt utföra säkerhetsgranskningar innan du bestämmer dig för att göra några ändringar i ditt mottagande område.

Kundärenden

Hjälpa detaljhandelsledaren Biltema att öka säkerheten och optimera logistiken

Flexibel logistik hjälpte Picnic att förbättra effektiviteten med 60 %