Förvaring och plockhantering av stora komponenter

Ett brett utbud av behov

Det finns lika många lösningar för förvaring av stora komponenter, som det finns distributionscentraler. Lösningarna kan variera mycket, beroende på vilken typ av gods som ska lagras, dess vikt, storlek och mängd. För att inte tala om skillnaderna i tid som tillbringas i lager. Det är också viktigt hur väl flödet kan automatiseras och anpassas till variationer i efterfrågan. Allt handlar om en balans mellan anläggningens kapacitet, dess säkerhetsaspekter och varor, samt verksamhetens hastighet.

Flexibla lösningar

Våra lösningar är flexibla och kan anpassas oavsett om din anläggning mestadels är automatisk, halvautomatisk eller i huvudsakligen är manuell. Vårt främsta mål är alltid att möjliggöra snabb hantering av varor utan att orsaka någon fysisk stress för arbetstagarna. Även om förvaringen mestadels är statisk måste lyftlösningarna vara flexibla och fungera utan ansträngning när de faktiskt behövs. Samt vid behov flyttas ur vägen, eller till en annan station, där de kan vara till bättre nytta. Våra lösningar sträcker sig från att vara helt manuella, för säkra lyft utan el, till helautomatiska lösningar, för lyft av stora komponenter.