Billyftar

Snabba, säkra billyftar

Billyftar förflyttar dig och din bil snabbt och säkert mellan nivåer. De är den föredragna parkeringslösningen för hem, kontorsbyggnader och bilsalonger med begränsad infartsyta och gemensamt garageutrymme. Då både personer och värdefulla tillgångar ska förflyttas är pålitlighet, säkerhet och användarvänlig användning ytterst viktigt.

Våra system sticker ut på en konkurrensutsatt marknad med en kombination av robustheten från våra industriprodukter och den enkla manövreringen som är oerhört viktig för icke utbildade användare. Arkitekter och entreprenörer kommer dessutom uppskatta hur våra system sparar utrymme och är lätta att integrera i byggnader. Många av våra nyckelfunktioner är helt tillägnade säker, enkel och pålitlig drift under en lång livslängd:

För bekvämlighet

 • Fyra fasta styrningspunkter för enkel användning
 • Fjärrstyrning för extra bekvämlighet
 • Belysning för upplysning till vardags och i nödsituationer
 • Parkeringsassistans hjälper till att förhindra skador
 • Ett enda huvudelskåp för platsbesparande enkelhet

För säkerhet

 • Fotocellssensorer styr vertikala rörelser
 • Extra nedsänkningsventil förhindrar oavsiktlig nedsänkning
 • Cylindrar med hög kvalitet för jämn, säker användning
 • Trafikljus för att styra rörelser
 • Säkerhetsbrytare begränsar rörelser och hjälper till att förhindra olyckor
 • Motoriserade dörrsektioner skyddar personer och fordon

Uppfyller regleringskrav

Våra billyftar överensstämmer med all tillämplig reglering, inklusive EN 1570-1 eller Maskindirektivet 2006/42/EG, Bilaga IIa, beroende på deras tillämpning. Detta säkerställer ordentligt skydd för användarna och andra personer i närheten.

Begär offert

Din garanti för oavbruten drift

När du köper våra billyftar drar du nytta av vår hjälpsamma lokala närvaro som säkerställer snabb och problemfri installation och service. Framför allt kan du vara säker på att dina lösningar kommer från en branschledare vars erfarenhet och expertis är din garanti för säker, jämn och oavbruten drift. Vi understöder detta med vår heltäckande garanti på två år och genom ett serviceavtalserbjudande.

Produktprofil

Viktkapacitet: 2 000-4 000 kg
Lyfthöjd: 0-6 000 mm
Plattform LxW: 5 000 x 2 500–7 500 x 2 500 mm

Översikt, funktioner och fördelar – Billyftar (352kB .pdf)

Er kontakt

Support och kontakt

Se alla möjligheter i den Vertikala Fabriken