Efter ett år av hårt arbete kommer din lyftutrustning har erfarit rutinmässigt slitage. Underhåll och reparationer är nödvändiga, men väntetiden är även idealisk för uppgraderingar och förbättringar. ”Det är definitivt så många av våra kunder ser det”, säger Martin Pambor, försäljningschef vid VPG. ”Vi har lyssnat på vad de berättar för oss och vi är helt förberedda på deras ökade efterfrågan under helgerna.

Våra resurser är redo och tillgängliga
”Vi har gjort väsentliga investeringar i extra lager av originalreservdelar. Dessa är såklart livsviktiga för att upprätthålla prestanda och säkerhet”, fortsätter Martin. ”Vår personal kommer också vara redo för att ge våra kunder support med service, underhåll, installation, reparationer och ändringar.

Säkerhetsundersökningar och riskbedömningar
”Våra kunder berättar även om sina planer på säkerhetskontroller och riskbedömningar under helgerna”, säger Martin Pambor. Lagen är väldigt strikt inom detta område. Om man tillhandahåller eller styr lyftutrustning som används i arbete måste man:
• Fastställa och dokumentera säker användning av utrustningen
• Utbilda operatörer om hur man använder den säkert
• Underhålla den regelbundet enligt tillverkarnas instruktioner
• Föra protokoll och loggbok
• Låta inspektera den grundligt och regelbundet av en behörig person

Det finns områden där man behöver expertkunskap om både utrustning och säkerhetsstandarder.

”Vi säkerställer att du har löpande tillgång till våra experter. Ring eller skicka e-post till din Hymo-försäljningsrepresentant. Vi kommer att erbjuda kompletta supportpaket med alla reservdelar, all serviceexpertis, och all kunskap om säkerhet du behöver”, avslutar Martin.

Något att tänka på

Lösningar för en livsmedelsindustri i förändring Utvecklingen av stora och mycket effektiva försäljningsställen ger behov av allt mer effektiv och pålitlig logistik. ”Ja, en stor förändring sveper över marknaden”, säger Detlev Doernbrack, säljchef på Hymo. ”Ett stadigt flöde av produkter från lager till kund är viktigt för de flesta företag. För livsmedelsindustrin är det dock […]

Möt det nya lyftbordet Hymo UXB

Råstyrkan och flexibiliteten för vårt nya UXB-bord kommer att hjälpa dig att strömlinjeforma materialflöde och förbättra fabrikens eller lagrets effektivitet. Vi byggde det med komponenter i högsta kvalitet för att se till att man drar nytta på årtionden av säker, problemfri drift. Vårt kompakta UXB sparar dig tid i varje steg, med alla delar lätt […]